IRYS SPACE

Gestalt podstawowe założenia psychoterapii

Udostępnij post

Psychoterapia Gestalt to podejście terapeutyczne, które skupia się na zrozumieniu procesów myślowych, emocjonalnych i behawioralnych pacjenta poprzez obserwację i badanie interakcji między pacjentem a jego otoczeniem. Podstawowe założenia psychoterapii Gestalt obejmują:

  1. Skupienie się na teraźniejszości – terapia Gestalt koncentruje się na tym, co dzieje się tu i teraz, a nie na przeszłości czy przyszłości.
  2. Zwiększenie świadomości – terapia Gestalt zachęca pacjenta do zwiększenia świadomości swoich myśli, uczuć i zachowań oraz związanych z nimi potrzeb.
  3. Współpraca terapeutyczna – terapeuta i pacjent są partnerami w procesie terapeutycznym, a terapeuta służy jako przewodnik, który pomaga pacjentowi zrozumieć swoje doświadczenia i osiągnąć pozytywne zmiany.
  4. Integracja doświadczeń – terapia Gestalt pomaga pacjentowi zintegrować swoje doświadczenia, aby lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi.
  5. Akcent na doświadczenia emocjonalne – terapia Gestalt skupia się na zrozumieniu i wyrażeniu emocji, które mogą wpływać na zachowanie pacjenta.

Bibliografia:

  1. Perls, F., Hefferline, R., & Goodman, P. (2013). Gestalt therapy: Excitement and growth in the human personality. Souvenir Press.
  2. Yontef, G. M. (1993). Awareness, dialogue, and process: Essays on Gestalt therapy. The Gestalt Journal Press.
  3. Woldt, A. L., & Toman, S. M. (2005). Gestalt therapy: History, theory, and practice. Sage Publications.

Wcześniejsze wpisy na blogu

Scroll to Top