IRYS SPACE

Psychoterapia dla dorosłych

Dla osób dorosłych, w zależności od doświadczanych problemów i trudności, proponujemy różnorodne formy pomocy i wsparcia. W naszym centrum istnieje możliwość skorzystania z psychoterapii indywidualnej dla osób, które pragną lepiej zrozumieć siebie, poznać mechanizmy kierujące własnym zachowaniem, a także te, które odczuwają potrzebę wprowadzenia zmian w swoim dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Zmiany te mogą obejmować zarówno budowanie relacji interpersonalnych, jak i modyfikację sposobu przeżywania, myślenia oraz zachowania. Często przyczyną podjęcia psychoterapii są doświadczane i utrudniające prawidłowe funkcjonowanie problemy, takie jak zaburzenia lękowe, depresyjne, trudności z odżywianiem, uzależnienia, niska samoocena, napady złości czy kryzysy życiowe.

Dla osób dorosłych, w zależności od doświadczanych problemów i trudności, proponujemy różnorodne formy pomocy i wsparcia. W naszym centrum istnieje możliwość skorzystania z psychoterapii indywidualnej dla osób, które pragną lepiej zrozumieć siebie, poznać mechanizmy kierujące własnym zachowaniem, a także te, które odczuwają potrzebę wprowadzenia zmian w swoim dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Zmiany te mogą obejmować zarówno budowanie relacji interpersonalnych, jak i modyfikację sposobu przeżywania, myślenia oraz zachowania. Często przyczyną podjęcia psychoterapii są doświadczane i utrudniające prawidłowe funkcjonowanie problemy, takie jak zaburzenia lękowe, depresyjne, trudności z odżywianiem, uzależnienia, niska samoocena, napady złości czy kryzysy życiowe.

Osoby decydujące się na sesje terapeutyczne często zmagają się z różnorodnymi problemami i zaburzeniami, takimi jak:

 • depresja,
 • lęki,
 • fobie społeczne,
 • trudności emocjonalne (nadwrażliwość emocjonalna),
 • nadmierny perfekcjonizm,
 • zmiany nastroju, zachowania nerwowe,
 • nerwica natręctw,
 • stres,
 • problemy ze snem,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia psychosomatyczne (np. choroby skórne, samoistne bóle głowy),
 • konflikt wewnętrzny,
 • poczucie niskiej jakości życia,
 • potrzeba samorozwoju i zwiększenia samoświadomości,
 • potrzeba odkrycia uśpionego potencjału i umiejętności.
Woman talking to therapist

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą ma głównie charakter informacyjny, skupiając się na poznaniu klienta i nie na natychmiastowym rozwiązaniu problemu. W trakcie pierwszej konsultacji następuje wstępne zapoznanie się i rozpoczęcie budowania relacji terapeutycznej. Jest to również doskonały moment, aby ocenić, czy w obecności danego psychoterapeuty czuje się się swobodnie i bezpiecznie, oraz czy chce kontynuować współpracę. Efektem pierwszych konsultacji jest zawarcie kontraktu, który obejmuje uzgodnione cele i formę terapii, zasady współpracy, proponowane metody pracy, szacowany czas trwania i intensywność pomocy.

Długość jednej sesji terapeutycznej to zazwyczaj 50 minut.

Długość jednej sesji terapeutycznej to zazwyczaj 50 minut.

Scroll to Top