IRYS SPACE

Terapia dla par

W sytuacji, gdy para lub małżeństwo przeżywa trudny okres, skorzystanie z pomocy terapeuty może pomóc partnerom zrozumieć, co dzieje się w ich relacji. Terapia par/małżeństw dąży do zwiększenia intymności oraz poprawy satysfakcji z bycia razem.

W sytuacji, gdy para lub małżeństwo przeżywa trudny okres, skorzystanie z pomocy terapeuty może pomóc partnerom zrozumieć, co dzieje się w ich relacji. Terapia par/małżeństw dąży do zwiększenia intymności oraz poprawy satysfakcji z bycia razem.

Dla kogo jest terapia par?

Terapia par kierowana jest zarówno do osób pozostających w formalnych i nieformalnych związkach, jak i do par hetero- i homoseksualnych. Jej celem jest wspólne rozwiązywanie problemów, poprawa jakości relacji oraz ulepszenie komunikacji między partnerami.

Częstym elementem utrudniającym funkcjonowanie w związku jest odmienne postrzeganie zadań i rozkładu sił w relacji. Pary, które szukają pomocy, często doświadczają problemów związanych z brakiem równowagi, np. jedno z partnerów czuje, że jego potrzeby są lekceważone, różnice w zaangażowaniu w pracę zawodową i obowiązkami domowymi, brak równowagi w wsparciu emocjonalnym. Celem terapii par jest przywrócenie harmonii w relacji, znalezienie akceptowalnego dla obu partnerów sposobu funkcjonowania lub wsparcie w rozstaniu, jeśli taka decyzja zostanie podjęta.

Powody korzystania z terapii par

Projekt bez nazwy (1)
  • Narastające, trudne do zniesienia napięcie w relacji, często związane z konkretnym wydarzeniem, trudną sytuacją lub potrzebą wprowadzenia zmian w związku
  • Para zgłasza się do terapii z powodu objawów jednego z partnerów (np. depresja, uzależnienie).
  • Para zgłasza się z powodu trudności w znoszeniu chronicznego konfliktu, mając na celu jego rozwiązanie lub podjęcie decyzji o rozwodzie.
  • Na terapię zgłasza się cała rodzina, a trudności dziecka mają funkcję obniżenia napięcia w relacji małżeńskiej.
  • Nadopiekuńczość i zależność emocjonalna od partnera.
  • Zazdrość, podejrzliwość, brak zaufania w relacji i ograniczanie wolności.
  • Dominacja jednego partnera i obniżanie poczucia wartości drugiego (pasywnego partnera).
  • Wzajemny antagonizm i obwinianie siebie.

Czas trwania jednej sesji to zazwyczaj 60 minut.

Czas trwania jednej sesji to zazwyczaj 60 minut.

Scroll to Top