IRYS SPACE

Psychologia dzieci

W sytuacji, która wydaje Ci się alarmująca, zawsze możesz skorzystać z naszej pomocy. Zmiany w zachowaniu Twojego dziecka nie zawsze muszą oznaczać poważny problem. Jeśli jednak utrzymują się przez dłuższy czas i mają wpływ na codzienne życie, warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym.

W sytuacji, która wydaje Ci się alarmująca, zawsze możesz skorzystać z naszej pomocy. Zmiany w zachowaniu Twojego dziecka nie zawsze muszą oznaczać poważny problem. Jeśli jednak utrzymują się przez dłuższy czas i mają wpływ na codzienne życie, warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym.

Zastanów się nad spotkaniem z psychologiem, jeśli Twoje dziecko:

 • Ma trudności z emocjami, nadmiernie się złości, płacze, wykazuje agresję wobec innych,
 • Ma problemy ze snem, jedzeniem, nauką w szkole,
 • Doświadcza trudności w relacjach z rówieśnikami lub rodzeństwem,
 •  Radzi sobie z trudną sytuacją życiową, taką jak rozwód rodziców, choroba, śmierć lub inna sytuacja,
 • Staje się apatyczne.

Pamiętaj, że możesz skorzystać z naszych usług w związku ze swoimi obawami dotyczącymi wychowania dziecka. Odpowiedzialność związaną z rodzicielstwem może być przytłaczająca, dlatego rozważ konsultację z profesjonalistą, jeśli:

 • Odczuwasz nadmierny lęk o swoje dziecko,
 • Towarzyszy Ci poczucie bezsilności i obawa o brak wiedzy potrzebnej do pomocy dziecku,
 • Chcesz wesprzeć rozwój Twojego dziecka,
 • Martwi Cię zachowanie dziecka,
 • Chcesz przygotować dziecko do nowej sytuacji, takiej jak rozwód, pójście do szkoły, choroba, utrata bliskiej osoby,
 • Poszukujesz grupy wsparcia dla młodych rodziców.

Pierwsza wizyta u psychologa

Pierwsze spotkanie zawsze odbywa się bez udziału dziecka i służy zapoznaniu psychologa z sytuacją i problemami klienta. Wnikliwie omawiamy z rodzicami bądź opiekunami ich spostrzeżenia oraz rozważamy dalsze możliwości pomocy. Liczba spotkań zależy od natury problemu, z którym Twoje dziecko się boryka, i jego indywidualnych potrzeb.

Drugim etapem jest spotkanie psychologa z dzieckiem. W zależności od zgłaszanego problemu i wieku dziecka, psycholog stara się nawiązać relację, wykorzystując techniki plastyczne, rozmowę, techniki dramowe lub zabawę.
Podczas ostatniego spotkania dzielimy się z rodzicami hipotezami i obserwacjami dotyczącymi wniosków płynących ze spotkania z dzieckiem. Przeprowadzamy również rozmowę dotyczącą wskazówek i zaleceń najlepszych dla rozwoju dziecka oraz rozwiązania zgłaszanego problemu.

Konsultacja psychologiczna zazwyczaj trwa 50-60 minut.

Konsultacja psychologiczna zazwyczaj trwa 50-60 minut.

Scroll to Top